ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਪਤਾ:

ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ)
ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 143115

ਸੰਪਰਕ:

0183- 5057118

+91- 96467-21000

+91- 98761-46012

bkjidc@gmail.com